Author Archives: anhvt

Sitemap error on line 2 at column 6 XML declaration

Thêm đoạn mã dưới đây vào ngay đầu file index.php

Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cách xử lý lỗi error on line 2 at column 6: XML declaration allowed only at the start of the document khi truy cập vào Sitemap được tạo bằng Plugin Yoast SEO hoặc Rank Math. Khi mình truy cập vào link https://my-domain/sitemap_index.xml thì gặp lỗi như […]

Dịch vụ IT Helpdesk toàn diện cho doanh nghiệp

Thời gian ngừng hoạt động (downtime) và các vấn đề bảo trì CNTT thường xuyên xảy ra phổ biến trong các văn phòng làm việc ngày nay. Do đó, các doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng một bộ phận trợ giúp CNTT đáng tin cậy, không chỉ có nhân sự có kiến thức kỹ […]